ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวพันธ์ ภัทรโกศล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจในเด็กไทย
2 กลไกระดับโมเลกุลของเคอร์คูมินในการแก้ไขการทำงานที่ ผิดปกติของเอ็นโดทีเลียลเซลล์ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวาน: บทบาทของโปรตีนไคเนสซี นิวเคลียแฟคเตอร์แคปปาบี พีสามสิบ แปดแมปไคเนส และไทโอรีดอกซิน
3 ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
4 การพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด
ปี พ.ศ. 2552
5 การติดต่อของเชื้อหวัดสายพันธุ์ เอ (Influenza A) ระหว่างสัตว์และคนในประเทศไทย ระยะที่ 2
6 อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจในเด็กไทย : รายงานการวิจัย
7 การพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด
8 ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
ปี พ.ศ. 2551
9 อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจในเด็กไทย
10 อุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจในเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2550
11 อัตราการติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสและไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์จากมารดาสู่บุตร ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเปรียบเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี : รายงานการวิจัย
12 อัตราการติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสและไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์จากมารดาสู่บุตรในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เปรียบเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2549
13 อัตราการติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสและไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์จากมารดาสู่บุตรในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เปรียบเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
14 การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1 H3 และ H5 ด้วยวิธี Multiplex RT-PCR
ปี พ.ศ. 2546
15 การศึกษาแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการรักษาทารกโรคอุจจาระร่วงเป็นน้ำเฉียบพลันด้วยแลคโตบาซิลลัสร่วมกับไบฟิโดแบคทีเรีย และไดอ็อกตาฮีดรัล สเม็กไทท์
ปี พ.ศ. 2544
16 ความชุกของการตรวจพบแอนติบอดีต่อไวรัส Human Herpesvirus-6 ชนิด IgG ในน้ำเหลืองเด็ก
ปี พ.ศ. 2542
17 ความชุกของการตรวจพบแอนติบอดีต่อไวรัส human herpesvirus-6 ชนิด IgG ในน้ำเหลืองเด็ก : รายงานผลการวิจัย
18 ความชุกของการตรวจพบแอนติบอดีต่อไวรัส Human Herpesvirus-6 ชนิด IgG ในน้ำเหลืองเด็ก