ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวนา งามเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536
ปี พ.ศ. 2536
2 รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536
ปี พ.ศ. 2534
3 การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526
4 การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริการในระบบราชการไทย
5 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533
6 รายงานการวิจัยประเมินผล : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2532
ปี พ.ศ. 2533
7 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533
ปี พ.ศ. 2532
8 รายงานการวิจัยประเมินผล : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2532
ปี พ.ศ. 2526
9 การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526
10 การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริการในระบบราชการไทย