ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภานุวัฒน์ ขันจา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 1
3 2552 2
4 2551 1
5 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพของเกษตรกรในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์
2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิตสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
4 การสร้างต้นแบบระบบเฝ้าติดตามสัญญาณอีซีจีแบบพกพาโดยใช้โมดูลการส่งข้อมูลไร้สายกำลังต่ำ = Portable prototype ECG monitoring system using low power wireless module / ภานุวัฒน์ ขันจา
5 การสร้างต้นแบบระบบเฝ้าติดตามสัญญาณอีซีจีแบบพกพา โดยใช้โมดูลการส่งข้อมูลไร้สายกำลังต่ำ
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลสัญญาณชีพหลายช่องสัญญาณ