ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภานุวัฒน์ แย้มสกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เทิดศักดิ์ ญาโน 6
2 สมปรียา กองแก้ว 4
3 สุวิชัย โรจนเสถียร 4
4 ดิลก อ้วนพรมมา 2
5 กณวีร์ วาฤทธิ์ 2
6 วิไล ลินจงสุบงกช 2
7 สมปรียา แสงไฟ 2
8 วิชาญ สุขประเสริฐ 2
9 Apiradee Intarapuk 1
10 Pannigan Chaichanasak 1
11 Kanlaya Chauchan 1
12 Chuchart Kamollerd 1
13 Kriengyot Sajjarengpong 1
14 Pariwat Poolperm 1
15 Chaiyakorn Thitiyanaporn 1
16 กัลยา เจือจันทร์ 1
17 ศิริพร เพียรสุขมณี 1
18 เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์ 1
19 ปริวรรต พูลเพิ่ม 1
20 Ganokon Urkasemsin 1
21 ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย 1
22 Manad Khamkon 1
23 ชลลดา ทะสุ 1
24 Chaiwut Tangsomchai 1
25 วลาสินี มูลอามาตย์ 1
26 ชูชาติ กมลเลิศ 1
27 ชัยกร ฐิติญาณพร 1
28 อุตรา จามีกร 1
29 เจษฎา จิวากานนท์ 1
30 สุวิชา เกษมสุวรรณ 1
31 Uttra Jamikorn 1
32 มานัดถุ์ คำกอง 1
33 Sukolrat Boonyayatra 1
34 อภิรดี อินทรพักตร์ 1
35 พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์ 1
36 กนกอร เอื้อเกษมสิน 1
37 พรชลิต อัศวชีพ 1
38 Siriporn Peansukmanee 1
39 Pornchalit Assavacheep 1
40 Walasinee Moonarmart 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 3
6 2551 2
7 2549 2
8 2547 1
9 2546 4
10 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันและสารสกัดดีปลีด้วยเทคนิคโซลิด ดิสเพอร์ชันเพื่อใช้เป็นสาร เสริมในอาหารสัตว์ปีกสำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตและป้องกันการติดเชื้อซัลโมเนลล่า เอนเทอริติดิส ในไก่เนื้อ
2 การคาดการณ์กำลังคนทางด้านอาชีพสัตวแพทย์ ปี พ.ศ. 2568
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันและสารสกัดดีปลีด้วยเทคนิคโซลิด ดิสเพอร์ชันเพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ปีกสำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตและป้องกันการติดเชื้อซัลโมเลล่า เอนเทอริติดิสในไก่เนื้อ
4 ผลของการเสริม Hostazym? X ในอาหารสุกรเล็กต่อการย่อยได้ ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของวิลไลในลำไส้เล็ก
5 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง Temprid SC ต่อแมลงด้วงดำ(Alphitobius diaperinus) และการตกค้างในเนื้อและในตับของไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2554
6 ผลการเสริมผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพริกในอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงค่าโลหิตวิทยา การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรคอหิวาห์สุกรและประสิทธิภาพการผลิตของสุกรหลังหย่านม
7 ผลการเสริมผลิตภัณฑ์เอนไซม์เพนโตซาเนสโดยรวมจากเชื้อรา Aspergillus sp BCC 5639 ในอาหารอนุบาล
ปี พ.ศ. 2553
8 ประสิทธิภาพของยาสมุนไพรสกัดจากข่าต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของสุกร
ปี พ.ศ. 2552
9 การใช้ข่าผงเสริมในอาหารลูกสุกรเพื่อป้องกันภาวะท้องเสียหลังการหย่านมและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
10 การใช้ข่าผงและไพรสกัดเสริมในอาหารลูกสุกรเพื่อป้องกันภาวะท้องเสียหลังหย่านมและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
11 การใช้ข่าผงไพรสกัดเสริมในอาหารลูกสุกรเพื่อป้องกันภาวะท้องเสียหลังหย่านมและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
ปี พ.ศ. 2551
12 ประสิทธิภาพของยาสมุนไพรสกัดจากข่าต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของสุกร
13 การศึกษาถึงความชุกและความต้านทาน ต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Brachyspira spp. ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
14 ความชุกของเชื้อไวรัส Avian Influenza A H5N1 ในสุกรและเปรียบเทียบเชื้อไวรัส Avian Influenza A H5N1 ที่เพาะแยกในสุกรและสัตว์ปีกในเขตเชียงใหม่-ลำพูน
15 ผลของการใช้พลาสม่าสุกรแบบผสมอาหารเลียรางเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของวิลไลในลำไส้เล็กและระบบภูมิคุ้มกันของสุกรก่อนหย่านม
ปี พ.ศ. 2547
16 ผลการใช้ ซิงค์-อ๊อกไซด์ ผสมในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรอนุบาลและลักษณะรูปร่างของไมโครวิลไลในลำไส้เล็กของสุกรหลังหย่านม
ปี พ.ศ. 2546
17 การศึกษาความเข้มข้นต่ำที่สุดของยาสมุนไพรสกัส (Oregano') ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื่อ Escherchia coli ที่แยกได้จากอุจจาระสุกรหลังหย่านมที่มีอาการท้องเสียในฟาร์มเขตเชียงใหม่ - ลำพูนในห้องปฏิบัติการ
18 การศึกษาความเข้มข้นต่ำที่สุดของยาสมุนไพรสกัด (Oregano) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากอุจจาระสุกรหลังหย่านมที่มีอาการท้องเสียในฟาร์มเขตเชียงใหม่-ลำพูนในห้องปฏิบัติการ
19 การศึกษาความเข้มข้นต่ำที่สุดของยาสมุนไพรสกัด (Oregano) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากอุจจาระสุกรหลังหย่านมที่มีอาการท้องเสียในฟาร์มเขตเชียงใหม่-ลำพูน ในห้องปฏิบัติการ
20 การศึกษาความเข้มข้นต่ำที่สุดของยาสมุนไพรสกัด (OreganoR) ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากอุจจาระสุกรหลังหย่านมที่มีอาการท้องเสียในฟาร์มเขตเชียงใหม่-ลำพูน ในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของเชื้อบิดในลูกสุกรดูดนมและแม่สุกรของฟาร์มสุกรรายย่อยในสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน
22 Growth Performance and Intestinal Villous Morphology Alteration in Pre-weaning Piglets Fed Spray-Dried Porcine Plasma in Creep Feed
23 โปรแกรมคำนวณต้นทุนการผลิตสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย
24 ผลการเสริมเอนไซม์เพนโตซาเนสรวมจากเชื้อรา
25 Effect used of tulathromycin between outbreaks of HP-PRRS into the farm of northeast Thailand.