ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 15
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 14
3 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 13
4 สุปรีดี สังฆรักษ์ 7
5 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 7
6 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
7 วันทนา เหรียญมงคล 5
8 โครงการวิจัย NRU 3
9 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 3
10 งบประมาณแผ่นดิน 2
11 สุวัฒนา จารุมิลินท 2
12 ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ 2
13 วิวัฒน์ พิชญากร 2
14 โครงการพระราชดำริฯ 2
15 ธีรศักดิ์ จินดาบถ 1
16 บัญชา สมบูรณ์สุข 1
17 วันชัย ธรรมสัจการ 1
18 ศศิวิมล สุขบท 1
19 ศรัณยู กาญจนสุวรรณ 1
20 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
21 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 1
22 สุทธิพร ภัทรชยากุล 1
23 พิไลวรรณ ประพฤติ 1
24 รักษ์เกียรติ จิรันธร 1
25 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
26 กฤตธรรม เลิศศาสตร์ไพศาล 1
27 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
28 อธิป สกุลเผือก 1
29 นีลาม ซูนิล บาเลคกา 1
30 มาลินี วงศ์นาวา 1
31 นิสิตา บำรุงวงศ์ 1
32 วิภาวี นิตยานันทะ 1
33 กนกพร ปางสมบูรณ์ 1
34 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 1
35 อุนิตษา สังข์เกตุ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 4
3 2560 5
4 2559 3
5 2558 2
6 2557 6
7 2556 7
8 2555 6
9 2553 6
10 2552 3
11 2550 3
12 2549 3
13 2548 3
14 2547 4
15 2545 2
16 2544 5
17 2543 2
18 2539 1
19 2534 1
20 543 102
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การเตรียมสารสกัดสมุนไพรต้นแบบ (ขมิ้นชัน ไพล ใบชะมวง และใบทองพันชั่ง) ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการควบคุมคุณภาพสารสกัด
ปี พ.ศ. 2561
2 ผลิตภัณฑ์สารสกัดใบชะมวงด้วยน้ำมันรำข้าว
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง brazilin rich-extract จากแก่นฝาง
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากที่เตรียมจากสารสกัดเปลือกมังคุดที่มีสาร alpha-mangostin
5 การพัฒนาวิธีการสกัดสารจากเมล็ดน้อยหน่าให้มีคุณภาพเพื่อใช้ในการเตรียมยาครีมฆ่าเหา
ปี พ.ศ. 2560
6 การพัฒนาสูตรตำรับโลชันจากสารสกัดใบทองพันชั่ง
7 การปรับปรุงสูตรอาหารเพื่อเพิ่มอัตราการงอกรากจากเนื้อเยื่อของเทียนบ้าน
8 การพัฒนากรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเปลือกผลมังคุดให้มีสารอัลฟาแมงโกสตินปริมาณสูงด้วยวิธีการสกัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเตรียมตำรับยาทาเฉพาะที่
9 การเตรียมสารสกัดใบทองพันชั่งให้มีสาร Rhinacanthin ในปริมาณสูง และ การพัฒนาตำรับยาทองพันชั่ง
10 การเตรียมสารสกัดจากแก่นฝางให้มีสาร Brazilin ในปริมาณสูงและการเตรียมผลิตภัณฑ์หน้าสำหรับรักษาสิว
ปี พ.ศ. 2559
11 การพัฒนาแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก
12 การศึกษาการเสริมฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสาร artocarpin ที่แยกจากแก่นขนุนต่อยาปฏิชีวนะ
13 การเพิ่มการละลายของ lawsone methyl ether โดยการเตรียมเป็นสารประกอบเชิงซ้อนตติยภูมิกับ hydroxypropyl-?-cyclodextrins และ polyvinylpyrrolidone เพื่อใช้เตรียมน้ำยาบ้วนปาก
ปี พ.ศ. 2558
14 การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลจากสารลอว์โซนเมทิลอีเทอร์และสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอร์ปีนโดยใช้สารก่อฟิล์มจากธรรมชาติ
15 การเพิ่มการสร้างสาร plumbagin ในรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดงด้วยอีลิสิเตชั่น
ปี พ.ศ. 2557
16 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้ง HIV-1 integrase
17 การเตรียมสารสกัดใบพลูที่มีสาร hydroxychavicol และการเตรียมยาน้ำใช้เฉพาะที่
18 การพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดใบทองพันชั่งที่มีสารไรนาแคนธิน-ซีปริมาณสูงโดยใช้วิธีการสกัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
19 การเตรียมสารสกัดชะมวงที่มีสารชะมวงโอนโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
20 การเพิ่มการสร้างสาร plumbagin ในรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดงด้วยอีลิสิเตชั่น
21 การพัฒนายาเหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2556
22 การคัดเลือกไพลที่สร้างสารสำคัญในกลุ่ม phenylbutanoid ในปริมาณสูง และการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
23 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และสมานแผลของตำรับทาสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลทับทิมในสัตว์ทดลอง
24 การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลกดทับจากสารสกัดมาตรฐานบัวบก
25 การเตรียมสารสกัดจากฝางให้มี brazilin ในปริมาณสูงเพื่อใช้ในทางเครื่องสำอาง
26 การเตรียมยาน้ำใสต้านเชื้อราจากสารสกัดใบทองพันชั่ง
27 การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกผลมังคุด
28 การเตรียมยาน้ำใสต้านเชื้อราจากสารสกัดใบทองพันชั่ง
ปี พ.ศ. 2555
29 การพัฒนายาเม็ดฟู่เหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
30 การพัฒนายาเม็ดสอดช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
31 การสกัดสารแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกผลมังคุดด้วยตัวทำละลายที่เป็นองค์ประกอบในตำรับครีม
32 การสกัดสารแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกผลมังคุดด้วยตัวทำละลายที่เป็นองค์ประกอบในตำรับครีม
33 การพัฒนายาเม็ดฟู่เหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
34 การพัฒนายาเม็ดสอดช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2553
35 การฉายรังสีแกมม่าเพื่อเพิ่มการสร้าง plumbagin จากรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดง
36 การสกัดสารแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกมังคุดด้วยวิธี Microwave-Assisted Extraction
37 การศึกษาการตั้งสูตรตำรับลูกอมเจลาตินเม็ดนิ่ม Lawsone methyl ether with glycyrrhiza fluid extract
38 การพัฒนาวิธีการสกัดสาร phenylbutanoid จากไพลโดยการใช้น้ำมันพืชเป็นตัวทำละลาย
39 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อฉวยโอกาสของสมุนไพรในตำรับยาอายุวัฒนะ
40 การวิจัยสมุนไพรในตำรับยาอายุวัฒนะเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2552
41 การเพิ่มการละลายของเตตระไฮโดรเคอร์คูมินอยด์ โดยการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับซัลโฟบิวทิลอีเทอร์เบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน
42 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในทางเดินอาหารและช่องปากและโรคผิวหนังของสารสกัดสมุนไพรในเขื่อนรัชชประภา
43 การเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีสาร Asiatic acid และ madecassic ในปริมาณสูงเพื่อใช้ในการเตรียมตำรับยารักษาเยื่อบุช่องปากอักเสบ
ปี พ.ศ. 2550
44 การเตรียมแผ่นแปะต้านเชื้อรา Lawsone methyl ether โดยใช้สารเมือกจากแมงลัก
45 การเตรียมตำรับน้ำยาบ้วนปาก lawsone methyl etherและการทดสอบความคงตัว
46 การสำรวจฤทธิ์ต้านเชื้อ Propionibacterium acnes ของสารสกัดสมุนไพร และการสร้างวิธีการควบคุมคุณภาพสารสกัด
ปี พ.ศ. 2549
47 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเปลือกผลทับทิม
48 การวิเคราะห์ปริมาณสารแอนทราควิโนนในสารสกัดใบชุมเห็ดเทศและการเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้น
49 การเตรียมสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลทับทิมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2548
50 การพัฒนาตำรับฆ่าเชื้อเฉพาะที่และเครื่องสำอางจากสารสกัดใบทองพันชั่งและสารสกัดใบชุมเห็ดเทศ
51 การเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นและการสร้างข้อกำหนดมาตรฐานของสารสกัดใบทองพันชั่งและสารสกัดจากใบชุมเห็ด
52 การสร้างสารทุติยภูมิโดยรากขนอ่อนของทองพันชั่งและชุมเห็ดเทศที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย Agrcbacterium rhizogenes
ปี พ.ศ. 2547
53 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และสมานแผลของตำรับทาสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลทับทิมในสัตว์ทดลอง
54 การใช้แบบแผน RAPD สำหรับการศึกษาพันธุกรรมของต้นฤษณาและการขยายพันธุ์ในหลอดทดลอง
55 การแยกสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจาก Boehmeria nivea
56 การวิเคราะห์ indigo และ indirubin ใน strobilanthescusia ด้วย HPLC
ปี พ.ศ. 2545
57 การแยกสารแนพโธควิโนนจากรากเพาะเลี้ยงของเทียนบ้าน
58 การแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารกลุ่มควิโนนที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ จากใบของต้นทองพันชั่ง
ปี พ.ศ. 2544
59 การแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารกลุ่มควิโนนที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์จากใบของต้นทองพันชั่ง
60 การคัดเลือกต้นเจตมูลเพลิงแดงที่สร้างสารได้สูงและการขยายพันธุ์
61 การสร้างรายละเอียดทางเภสัชกรรมและทางเคมีของรากและใบทองพันชั่ง
62 การศึกษาสารทุติยภูมิในรากเพาะเลี้ยงสีแดงของเทียนบ้าน
63 การศึกษาการกระจายตัวของปริมาณสารสำคัญในใบชุมเห็ดเทศ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัตถุดิบใบชุมเห็ดเทศ
ปี พ.ศ. 2543
64 HPLC Finger-print สำหรับการวิเคราะห์มาตราฐานบอระเพ็ด
65 การปรับปรุงสูตรอาหารเพื่อเพิ่มการสร้าง plumbagin ในรากเพาะเลี้ยงของเจตบูลเพลิงแดง
ปี พ.ศ. 2539
66 การศึกษาชีวสังเคราะห์ของแนพโธควิโนนในรากเพาะเลี้ยงของเทียนบ้าน
ปี พ.ศ. 2534
67 การศึกษาการสร้างสารอนุพันธ์ของลอว์โซนในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของเทียนบ้าน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
68 การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกผลมังคุด
69 การเตรียมสารสกัดจากฝางให้มี brazilin ในปริมาณสูงเพื่อใช้ในทางเครื่องสำอาง
70 การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลกดทับจากสารสกัดมาตรฐานบัวบก
71 การเตรียมยาน้ำต้านเชื้อราจากสารสกัดใบทองพันชั่ง
72 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้ง HIV-1 integrase