ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทรวิทย์ รักษ์กุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2550 2
4 2549 1
5 2548 1
6 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
2 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2552
3 แผ่นรองนอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2550
4 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
5 แผ่นรองนอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ
ปี พ.ศ. 2549
6 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์และทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2548
7 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วในทางการแพทย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
8 ความแม่นยำในการหาตำแหน่งซับธาลามิกนิวเคลียสโดยใช้ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในคนไทยและ การประยุกต์ใช้ในทางคลินิก