ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภพ โกศลารักษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาวิจัยในหลายสถาบัน แบบเปิดเผยข้อมูลการรักษาโดยทำการศึกษาวิจัยด้านเภสัชจลนศาสตร์ของยาหลายขนาดและศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยามาราวิรอคที่ให้ร่วมกับการรักษาเดิมอย่างเหมาะสมเป็นเวลานาน 48 สัปดาห์สำหรับการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 ที่จับกับต
2 การศึกษาวิจัยในหลายสถาบัน แบบเปิดเผยข้อมูลการรักษาโดยทำการศึกษาวิจัยด้านเภสัชจลนศาสตร์ของยาหลายขนาดและศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยามาราวิรอคที่ให้ร่วมกับการรักษาเดิมอย่างเหมาะสมเป็นเวลานาน 48 สัปดาห์สำหรับการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 ที่จั
ปี พ.ศ. 2556
3 สภาวะเหล็กสะสมในร่างกายกับการดำเนินโรคในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลาง
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยในระยะที่ 2 แบบเปิดเผยตัวยา เพื่อประเมินความปลอดภัย ความทนต่อยา และฤทธิ์ในการต้านไวรัสของยาทีเอ็มซี 125 ในเด็กและวัยรุ่นซึ่งติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัสมาก่อน
5 การศึกษาแบบควบคุมเพื่อเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิด Chimeric Virus(JE-CV) กับวัคซีนชนิด SA14-14-2 ในทารกและเด็กวัยหัดเดินในประเทศไทย
6 การวิจัยในระยะที่ 2 แบบเปิดเผยตัวยา เพื่อประเมินความปลอดภัย ความทนต่อยา และฤทธิ์ในการต้านไวรัสของยาทีเอ็มซี 125 ในเด็กและวัยรุ่นซึ่งติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัสมาก่อน
7 การศึกษาแบบควบคุมเพื่อเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิด Chimeric Virus(JE-CV) กับวัคซีนชนิด SA14-14-2 ในทารกและเด็กวัยหัดเดินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
8 การเปรียบเทียบการเกิดแผลเป็น บี ซี จี ปฏิกริยาทูเบอร์คูลินและ cell mediated immune response หลังการฉีดวัคซีน บี ซี จี สองสายพันธุ์ในทารกแรกเกิด
9 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
ปี พ.ศ. 2551
10 สภาวะเหล็กสะสมในร่างกายกับการดำเนินโรคในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลาง
11 สภาวะเหล็กสะสมในร่างกายกับการดำเนินโรคในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลาง
12 สภาวะเหล็กสะสมในร่างกายกับการดำเนินโรคในเด็กติดเชื้อ เอช ไอ วี ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลาง
ปี พ.ศ. 2549
13 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลลัพธ์ ทางเศรษฐศาสตร์ของการบริหารยา amikacin แบบวันละครั้งกับแบบแบ่งให้วันละสองครั้งในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ febrile neutropenia
14 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการใช้ Dexamethasone เปรียบเทียบกับการใช้ Placebo ในการรักษาภาวะ Acute Bronchiolitis
ปี พ.ศ. 2548
15 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ของการบริหารยา amikacin แบบวันละครั้งกับแบบแบ่งให้วันละสองครั้ง ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Febrile neutropenia
ปี พ.ศ. 2547
16 ประสิทธิภาพของเจลว่านหางจระเข้ในการรักษาเชื้อราในช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ HIV
17 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการใช้ Dexamethasone เปรียบเทียบกับการใช้ Placebo ในการรักษาภาวะ Acute Bronchiolitis
18 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ Dengue Virus, ชนิดของ Dengue Virus และระดับ PGE 2 กับภาวะความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก
ปี พ.ศ. 2546
19 ความสัมฤทธิ์ผลของเจลว่านหางจรเข้ในการรักษาโรคไลเคนแพลนนัสในช่องปาก
20 ผลของระดับแอนติบอดีต่อ dengue virus ต่อการสร้าง cytokine ในเด็กที่ติดเชื้อ dengue virus
21 การติดเชื้อ dengue virus ในเด็กไข้สูงเฉียบพลัน
22 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ dengue virus, ชนิดของ dengue virus และระดับ PGE2 กับภาวะความรุนแรงของโคไขเลือดออก
ปี พ.ศ. 2544
23 การเปรียบเทียบการเกิดแผลเป็น บี ซี จี ปฏิกริยาทูเบอร์คูลินและ cell mediated immune response หลังการฉีดวัคซีน บี ซี จี สองสายพันธุ์ในทารกแรกเกิด
24 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลลัพธ์ ทางเศรษฐศาสตร์ของการบริหารยา amikacin แบบวันละครั้งกับแบบแบ่งให้วันละสองครั้งในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ febrile neutropenia
25 การเปรียบเทียบการเกิดแผลเป็น บี ซี จี ปฏิกริยาทูเบอร์คูลินและ cell mediated immune response หลังการฉีดวัคซีน บี ซี จี สองสายพันธุ์ในทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. 2539
26 ภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบเอในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2538
27 ภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบเอในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น