ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภพ โกศลารักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาวิจัยในหลายสถาบัน แบบเปิดเผยข้อมูลการรักษาโดยทำการศึกษาวิจัยด้านเภสัชจลนศาสตร์ของยาหลายขนาดและศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยามาราวิรอคที่ให้ร่วมกับการรักษาเดิมอย่างเหมาะสมเป็นเวลานาน 48 สัปดาห์สำหรับการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 ที่จับกับต
2 การศึกษาวิจัยในหลายสถาบัน แบบเปิดเผยข้อมูลการรักษาโดยทำการศึกษาวิจัยด้านเภสัชจลนศาสตร์ของยาหลายขนาดและศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยามาราวิรอคที่ให้ร่วมกับการรักษาเดิมอย่างเหมาะสมเป็นเวลานาน 48 สัปดาห์สำหรับการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 ที่จั
ปี พ.ศ. 2556
3 สภาวะเหล็กสะสมในร่างกายกับการดำเนินโรคในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลาง
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยในระยะที่ 2 แบบเปิดเผยตัวยา เพื่อประเมินความปลอดภัย ความทนต่อยา และฤทธิ์ในการต้านไวรัสของยาทีเอ็มซี 125 ในเด็กและวัยรุ่นซึ่งติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัสมาก่อน
5 การศึกษาแบบควบคุมเพื่อเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิด Chimeric Virus(JE-CV) กับวัคซีนชนิด SA14-14-2 ในทารกและเด็กวัยหัดเดินในประเทศไทย
6 การวิจัยในระยะที่ 2 แบบเปิดเผยตัวยา เพื่อประเมินความปลอดภัย ความทนต่อยา และฤทธิ์ในการต้านไวรัสของยาทีเอ็มซี 125 ในเด็กและวัยรุ่นซึ่งติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่เคยได้รับการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัสมาก่อน
7 การศึกษาแบบควบคุมเพื่อเปรียบเทียบการสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิด Chimeric Virus(JE-CV) กับวัคซีนชนิด SA14-14-2 ในทารกและเด็กวัยหัดเดินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
8 สภาวะเหล็กสะสมในร่างกายกับการดำเนินโรคในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลาง
9 สภาวะเหล็กสะสมในร่างกายกับการดำเนินโรคในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลาง
10 สภาวะเหล็กสะสมในร่างกายกับการดำเนินโรคในเด็กติดเชื้อ เอช ไอ วี ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลาง
ปี พ.ศ. 2548
11 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ของการบริหารยา amikacin แบบวันละครั้งกับแบบแบ่งให้วันละสองครั้ง ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Febrile neutropenia
ปี พ.ศ. 2547
12 ประสิทธิภาพของเจลว่านหางจระเข้ในการรักษาเชื้อราในช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ HIV
ปี พ.ศ. 2546
13 ความสัมฤทธิ์ผลของเจลว่านหางจรเข้ในการรักษาโรคไลเคนแพลนนัสในช่องปาก
14 ผลของระดับแอนติบอดีต่อ dengue virus ต่อการสร้าง cytokine ในเด็กที่ติดเชื้อ dengue virus
15 การติดเชื้อ dengue virus ในเด็กไข้สูงเฉียบพลัน
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติบอดีต่อ dengue virus, ชนิดของ dengue virus และระดับ PGE2 กับภาวะความรุนแรงของโคไขเลือดออก
ปี พ.ศ. 2544
17 การเปรียบเทียบการเกิดแผลเป็น บี ซี จี ปฏิกริยาทูเบอร์คูลินและ cell mediated immune response หลังการฉีดวัคซีน บี ซี จี สองสายพันธุ์ในทารกแรกเกิด