ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภคินี ศรีสารคาม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2542 2
3 2538 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การมีส่วนร่วมของชุมชนและความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน
2 การมีส่วนร่วมของชุมชนและความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน
ปี พ.ศ. 2542
3 การศึกษาชุมชนเมืองและชุมชนชนบทเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตพยาบาล
4 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2538
5 ระดับความสามารถในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดมหาสารคาม