ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภคพร วัฒนดำรงค์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 1
2 2543 2
3 2541 1
4 2539 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2543
2 ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก
3 การศึกษาศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล : เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2541
4 การศึกษาศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล : เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2539
5 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของเงินอุดหนุนจากรัฐที่ให้แก่การศึกษาเอกชน
6 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของเงินอุดหนุนจากรัฐที่ให้แก่การศึกษาเอกชน