ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พูลพร แสงบางปลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2544 1
3 2541 1
4 2539 3
5 2528 2
6 2527 1
7 2526 1
8 2524 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2544
2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต n-Butanol จากวัสดุทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ปี พ.ศ. 2541
3 การศึกษาสมรรถนะและแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จดีเซลของรถบรรทุกขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2539
4 การใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
5 การประยุกต์ใช้เครื่องปรับสภาพไอเสียแบบออกซิเดชันในเครื่องยนต์ แบบใช้คาร์บูเรเตอร์
6 การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์
ปี พ.ศ. 2528
7 การทำเชื้อเพลิงแก๊สจากถ่านไม้ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
8 การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมความถี่และแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2527
9 อุปกรณ์ป้อนเอธานอลเข้าเครื่องยนต์ดีเซล
ปี พ.ศ. 2526
10 อัตราส่วนกำลังอัดที่เหมาะสมของเครื่องยนต์เบ็นซินที่ใช้ก๊าซหุงต้ม
ปี พ.ศ. 2524
11 สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้เมธานอล และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง