ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พูลพร แสงบางปลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2546 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2541 1
6 2539 3
7 2532 1
8 2528 2
9 2527 1
10 2526 1
11 2524 1
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2546
2 โครงการการศึกษาสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยี CAD / CAM / CAE ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็คทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2544
3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต n-Butanol จากวัสดุทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ปี พ.ศ. 2543
4 โครงการการศึกษาสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยี CAD / CAM / CAE ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็คทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2541
5 การศึกษาสมรรถนะและแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จดีเซลของรถบรรทุกขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2539
6 การใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
7 การประยุกต์ใช้เครื่องปรับสภาพไอเสียแบบออกซิเดชันในเครื่องยนต์ แบบใช้คาร์บูเรเตอร์
8 การศึกษาโมดการขับขี่ในกรุงเทพมหานครและมลพิษจากรถยนต์
ปี พ.ศ. 2532
9 การแสวงหาพลังงานทดแทนสำหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
10 การทำเชื้อเพลิงแก๊สจากถ่านไม้ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
11 การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมความถี่และแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2527
12 อุปกรณ์ป้อนเอธานอลเข้าเครื่องยนต์ดีเซล
ปี พ.ศ. 2526
13 อัตราส่วนกำลังอัดที่เหมาะสมของเครื่องยนต์เบ็นซินที่ใช้ก๊าซหุงต้ม
ปี พ.ศ. 2524
14 สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้เมธานอล และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 การแสวงหาพลังงานทดแทนสำหรับการขนส่งในกรุงเทพมหานคร