ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พูนลาภ ลามศรีจันทร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2552 2
3 2551 1
4 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 อัลกอริธึมสำหรับการบีบอัดภาพนิ่งสีที่มีความซับซ้อนในการประมวลผลต่ำสำหรับใช้งานในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายแบบสื่อผสม
ปี พ.ศ. 2552
2 อัลกอริธึมสำหรับการบีบอัดภาพนิ่งสีที่ใช้หน่วยความจำในการประมวลผลต่ำเพื่อใช้ในระบบจับการเคลื่อนที่แบบมีหน่วยความจำจำกัด
3 อัลกอริธึมสำหรับการบีบอัดภาพนิ่งสีที่มีความซับซ้อนในการประมวลผลต่ำสำหรับใช้งานในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายแบบสื่อผสม
ปี พ.ศ. 2551
4 การบีบอัดข้อมูลภาพสีและขาวดำ
ปี พ.ศ. 2539
5 การพัฒนาการเข้ารหัสเสียงพูดแบบ LD-CELP ที่อัตรา 16 กิโลบิตต่อวินาทีสำหรับการทำงานตามเวลาจริงโดยใช้ TMS320C50
6 การพัฒนาการเข้ารหัสเสียงพูดแบบ LD-CELP ที่อัตรา 16กิโลบิตต่อวินาทีสำหรับการทำงานตามเวลาจริง โดยใช้TMS320C50
7 การพัฒนาการเข้ารหัสเสียงพูดแบบ LD-CELP ที่อัตรา 16 กิโลบิตต่อวินาที สำหรับการทำงานตามเวลาจริงโดยใช้ TMS320C50