ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุทธินันทน์ บุญเรือง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2554 1
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลที่เอื้อต่อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสู่การส่งเสริมสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
4 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
5 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์