ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงมหาชนกนอกฤดูเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
2 การสำรวจและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าสกุลหวายโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
3 การผลิตกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องคุณภาพดีเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดการธาตุอาหารในดิน
ปี พ.ศ. 2552
4 การผลิตกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องคุณภาพดีเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพิษณุโลกด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดการธาตุอาหารในดิน
5 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตัดแต่งที่เก็บรักษาโดยวิธีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์ใน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
7 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนอกฤดูเพื่อการส่งออกของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก