ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระพล สุขอ้วน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 7
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 4
6 2553 4
7 2552 1
8 2551 1
9 2550 1
10 2548 2
11 2546 2
12 2545 1
13 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ประสิทธิภาพมอนต์โมริลโลไนต์จากแหล่งดินในประเทศไทยเสริมฤทธิ์ด้วยขมิ้นชันในการลดพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2557
2 การศกึษาทางภายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของลำไส้ในลูกไก่เนื้อเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียแลคติก
3 การวิเคราะห์รวมผลถึงประสิทธิภาพของโปรไบโอติกส์ต่อการยับยั้งเชื้อซัลโมเนลลาในไก่เนื้อ
4 การศกึษาทางภายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของลำไส้ในลูกไก่เนื้อเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียแลคติก
5 ความชุกของพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมวในหมู่บ้านรอบเขื่อนอุบลรัตน์ในอำเภอหนองเรือ หนองนาคำ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
6 การวิเคราะห์รวมผลถึงประสิทธิภาพของโปรไบโอติกส์ต่อการยับยั้งเชื้อซัลโมเนลลาในไก่เนื้อ
7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย์
8 ประสิทธิภาพเบนโทไนท์ต่อสมรรถนะการผลิตและการแสดงออกของยีนเซลล์ตับของปลานิลหลังได้รับสารพิษฟูโมนิซินปนเปื้อนในอาหาร
ปี พ.ศ. 2556
9 ผลของแบคทีเรียกรดแลกติกที่แยกได้จากกระพุ้งไส้ใหญ่ของเป็ดเทศต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของเป็ดเทศและไก่กระทง
ปี พ.ศ. 2555
10 การศึกษาประสิทธิภาพสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันผสมในวัคซีนป้องกันโรค สเตร็ปโตค็อคโคซิสในปลานิล
11 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสมุนไพรตำรับตรีผลาต่อเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์สปีชี่ ที่แยกได้จากไก่
ปี พ.ศ. 2554
12 ผลของสารพิษเมลามีนต่อสมรรถนะการผลิต ภูมิคุ้มกัน และพยาธิสภาพของไก่เนื้อ
13 ผลของสารพิษเมลามีนต่อสมรรถนะการผลิต ภูมิคุ้มกัน และพยาธิสภาพของปลานิล
14 การศึกษาความเป็นพิษของเมลามีนต่อสมรรถนะการผลิต ค่าโลหิตวิทยาและพยาธิสภาพในเนื้อเยื่อปลากดูกลูกผสม
15 การศึกษาเปรียบเทียบผลการต้านจุลชีพของสารสกัดจากเปลือกรากต้นส่องฟ้าดง ด้วยวิธีการสกัดจากเอธิลอะซิเตทและเมทานอลในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคหูอักเสบที่เพาะแยกได้จากสุนัข
ปี พ.ศ. 2553
16 ประสิทธิภาพของการสกัดหยาบลูกสมอไทยต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Campylobactor spp. ที่แยกได้จากไก่
17 การศึกษาผลของแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ (Lactobacillus spp.) ที่แยกจากกระพุ้งไส้ใหญ่ไก่เต็มวัย ต่อการสร้างสารคัดหลั่งประเภทเมือกและการเปลี่ยนแปลงเยื่อบุผิวลำไส้ของลูกไก่หลังฟัก
18 การศึกษาเปรียบเทียบผลการต้านจุลชีพของสารสกัดจากเปลือกรากต้นส่องฟ้าดง ด้วยวิธีการสกัดจากเอธิลอะซิเตทและเมทานอลในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคหูอักเสบที่เพาะแยกได้จากสุนัข
19 ผลของแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ (Lactobacillus spp.) ที่ให้โดยการกินหรือหยอดที่ของเปิดทวารร่วม ต่อการป้องกันการติดเชื้อซัลโมเนลล่าเอ็นเทอไรทิดิส และการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของลำไส้ในลูกไก่หลังฟัก
ปี พ.ศ. 2552
20 ผลของแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ (Lactobacillus spp.) ที่ให้โดยการกินหรือหยอดที่ของเปิดทวารร่วม ต่อการป้องกันการติดเชื้อซัลโมเนลล่าเอ็นเทอไรทิดิส และการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของลำไส้ในลูกไก่หลังฟัก
ปี พ.ศ. 2551
21 ผลของ curcumin ร่วมกับ hyaluronan ในการลดการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อที่กระตุ้นด้วยการเจาะกระดูกใต้ผิวข้อในกระต่าย
ปี พ.ศ. 2550
22 ความสัมพันธ์ระหว่างความชุกของพยาธิในทางเดินอาหารกับการจัดการม้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
23 การพัฒนาอาหารผงเคลือบสำเร็จรูปชนิดแขวนลอยสำหรับลูกกุ้งก้ามกราม
24 การพัฒนาอาหารผงเคลือบสำเร็จรูปชนิดแขวนลอยสำหรับลูกกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2546
25 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างหลอดเลือดของกระดูกอ่อนหลอดลม และกระดูกอ่อนซี่โครงของโคโตเต็มวัย II
26 การพัฒนาอาหารผงเคลือบสำเร็จรูปชนิดแขวนลอยสำหรับลูกกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2545
27 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างหลอดเลือดของกระดูกอ่อนหลอดลมและกระดูกอ่อนซี่โครงของโคโตเต็มวัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 ผลของแลคโตบาซิลลัส ซาลิวาเรียส ที่ให้โดยการกินหรือหยอดทางทวารร่วม ต่อการป้องกันการติดเชื้อ ซัลโมเนลล่า เอ็นเทอไรทิดิส และต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์ของลำไส้ลูกไก่เนื้อ
29 การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติคที่แยกได้จากกระพุ้งไส้ใหญ่ไก่ต่อการยับยั้งเชื้อ ซัลโมเนลล่า เอ็นเทอไรทิดิส ในหลอดทดลอง และผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์ของลำไส้ลูกไก่เนื้อ
30 ผลของแลคโตบาซิลลัส ซาลิวาเรียส ที่ให้โดยการกินหรือหยอดทางทวารร่วม ต่อการป้องกันการติดเชื้อซัลโมเนลล่า เอ็นเทอไรทิดิส และต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์ของลำไส้ลูกไก่เนื้อ