ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พีระพนธ์ โสพัศสถิต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 นวัตกรรมแอพพลิเคชันจัดการการซื้อขายสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2557
2 นวัตกรรมการแนะนำวิธีนวดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมผ่านสมาร์ทโฟน
ปี พ.ศ. 2554
3 นวัตกรรมการใช้โคฮีชั่นในภาษาเอชทีเอ็มแอลสำหรับเว็บไซต์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
4 การปรับโฟรไฟล์สืบค้นให้เป็นส่วนบุคคลด้วยวิธีเสาะหาแบบมด
ปี พ.ศ. 2550
5 การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศแบบสื่อความหมาย สำหรับระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีออนโทโลยีและโมเดลตัวบริการเว็บ
ปี พ.ศ. 2545
6 ข้อกำหนดภาษา Z สำหรับการแปลงเอกสารเอชทีเอ็มแอลเป็นเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล
ปี พ.ศ. 2542
7 ฐานข้อมูลแบบสามเส้า-รูปแบบใหม่ของระบบกระจาย