ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีรวุฒิ ยุทธโกวิท
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 2
6 2544 2
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การออกแบบสร้างเครื่องกำเนิดแรงดันและกระแสอิมพัลส์หลายรูปคลื่นพิกัด 60 kV, 30 kA
ปี พ.ศ. 2553
2 อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดความต้านทานทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม
3 อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดขดลวดโรกอฟสกี
ปี พ.ศ. 2552
4 การออกแบบสร้างเครื่องกำเนิดแรงดันและกระแสอิมพัลส์รูปคลื่นผสม 6kV, 3kA
5 เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 5 kV ทับซ้อนบนแรงดันกระแสสลับ 220 V
ปี พ.ศ. 2551
6 การออกแบบสร้างเครื่องกำเนิดแรงดันและกระแสอิมพัลส์รูปคลื่นผสม 6kV, 3kA
7 เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 5 kV ทับซ้อนบนแรงดันกระแสสลับ 220 V
ปี พ.ศ. 2550
8 อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดความต้านทานทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม
9 การสร้างเครื่องกำเนิดแรงดันสูงความถี่สูง Tesla transformer
ปี พ.ศ. 2544
10 การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA
11 การออกแบบและสร้างหม้อแปลงทดสอบขนาด 300 kV 300 kVA
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 อุปกรณ์วัดกระแสอิมพัลส์ชนิดขดลวดโรกอฟสกี