ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีรดา พรหมมีเนตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วารุณี แก้วงาม 38
2 เตวิช วรปรีดา 24
3 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 24
4 วัฒนา เจียมตน 14
5 นายปรีชา ปทุมเจริญผล 11
6 วีรยุทธ กิตติโชติรัตน์ 11
7 สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ 8
8 ทิพวรรณ มาไพศาลทรัพย์ 5
9 กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ 4
10 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ 4
11 มธุรา สิริจันทรัตน์ 3
12 Matura Sirijuntarut 3
13 Peerada Prommeenate 3
14 วิภาวรรณ เสียงดัง 3
15 Apiradee Hongsthong 3
16 มรกต ตันติเจริญ 3
17 Morakot Tanticharoen 3
18 อภิรดี หงส์ทอง 3
19 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 2
20 อภิลักษณ์ มุสิกอินทร์ 2
21 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 1
22 Pavinee Kurdrid 1
23 ศรีธนา ธรรมาธร 1
24 จิระพันธ์ ขันนาโพธิ์ 1
25 Sritana Thammathorn 1
26 สุธาดา มุ่งภักดี 1
27 Sutada Mungpakdee 1
28 Wattana Jeamton 1
29 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
30 Preerada Prommeenate 1
31 Supaporn Cheevadhanarak 1
32 Kanda Lertladaluck 1
33 Kriengkrai Porkaew 1
34 บุษยา บุนนาค 1
35 เกรียงไกร ปอแก้ว 1
36 Boosya Bunnag 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 5
3 2554 3
4 2551 2
5 2550 2
6 2541 1
7 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาฐานข้อมูลของ restriction-modification enzyme เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเปรียบเทียบระหว่างจีโนมของไซยาโนแบคทีเรีย
2 การศึกษาหาความหลากหลายในระดับรหัสพันธุกรรมใน Arthrospira โดยวิธีการเปรียบเทียบจีโนม: ก้าวแรกสู่การหาตำแหน่งจีโนมเครื่องหมายสำหรับการจัดจำแนกสายพันธุ์ แบบบูรณาการ
3 การค้นหาและศึกษาการทำงานของยีนสร้างเอนไซม์ restriction-modification ที่ยังไม่สามารถตรวจพบได้ในจีโนมของ Spirulina เพื่อใช้นำมาใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2556
4 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนใน Spirulina platensis C1 ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบอนินทรีย์คาร์บอน
5 การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลีเซอโรลิปิดในสไปรูลินา
6 การพัฒนาแพลตฟอร์มของ Arthrospira (Spirulina) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการ
7 การทำ genome mining เพื่อค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้
8 การค้นหาและศึกษาการทำงานของยีนสร้างเอนไซม์ restriction-modification ที่ยังไม่สามารถตรวจพบได้ในจีโนมของ Spirulina เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
9 การศึกษาการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิใน Spirulina platensis C1 ด้วยเทคนิค DNA Micorarray
10 การศึกษาโปรตีนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบการสังเคราะห์แสงใน Spirulina platensis C1 ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
11 บทบาทของชนิดของลิปิดและกรดไขมันต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ใน Spirulina platensis พันธุ์กลายสายพันธ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2551
12 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
13 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
ปี พ.ศ. 2550
14 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
15 Expression of fatty acid desaturase enzymes from cyanobacterium Spirulina platensis in yeast Saccharomyces cerevisiae.
ปี พ.ศ. 2541
16 การโคลนนิ่ง การแสดงออก และการศึกษาลักษณะของโปรตีนไอโซเอนไซม์กลูตาไธโอน เอสทรานสเฟอเรส กลุ่มที่หนึ่ง จากยุงสายพันธุ์ ~iAnopheles dirus~i
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 Expression of fatty acid desaturase enzymes from cyanobacterium Spirulina platensis in yeast Saccharomyces cerevisiae