ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิไลรัก อินธิปัญญา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาเครื่องดื่มผงชงดื่มจากผลหม่อนผสมน้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2554
2 การผลิตเครื่องดื่มลำไยผงโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2553
3 การผลิตนมผึ้งผงปรุงแต่งกลิ่นรส
4 การผลิตไมโครแคปซูลของน้ำมันปลาสวายเผาะด้วยวิธีอบแห้งแบบพ่นฝอยและวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
5 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและสมบัติของนมผึ้งอัดเม็ด
6 การพัฒนาข้าวกล้องดัดแปรเนื้อสัมผัส และการทำให้คงตัวด้วยไมโครเวฟ
7 การละลายผลึกน้ำผึ้งดอกทานตะวัน โดยวิธีอัลตราซาวด์กำลังสูง
ปี พ.ศ. 2552
8 การห่อหุ้มร่วมของสารสีธรรมชาติกับผลึกน้ำผึ้ง ด้วยวิธีการอบแห้ง
9 การลดการเกาะติดของน้ำผึ้งผง ระหว่างการอบแห้งแบบพ่นฝอย