ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสุทธิ์ อภิชยกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 1
6 2545 1
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประยุกต์ใช้แบบจำลองชนิด สเปชิโอ เทมโพรอล สเตท สแปซ และ ตัวกรองคาลมาน ในระบบห่วงโซ่แบบพลวัต
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการจักรยานระบบแบ่งปัน ใน ม. นเรศวร
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการจักรยานระบบแบ่งปัน ใน ม. นเรศวร
ปี พ.ศ. 2554
4 การประยุกต์ใช้เครื่องมือแฮปติคส์ในการพัฒนากระบวนการออกแบบ ในงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย
5 การประยุกต์ใช้เครื่องมือแฮปติคส์ในการพัฒนากระบวนการออกแบบในงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 การประยุกต์ใช้เครื่องมือแฮปติคส์ในการพัฒนากระบวนการออกแบบ ในงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย
ปี พ.ศ. 2545
7 การพิสูจน์เอกลักษณ์แบบออนไลน์ของการขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ในโหมดการนำกระแสไฟฟ้า แบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การประยุกต์ใช้เครื่องมือแฮปติคส์ในการพัฒนากระบวนการออกแบบ ในงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย