ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสุทธิ์ ฤทธาคนี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2523
1 การออกแบบและวิเคราะห์แบบจำลองการป้องกันทางอากาศ
ปี พ.ศ. 2522
2 การทดสอบคุณภาพของแท่งดินขับจรวดแบบไม่ทำลายตัวอย่าง โดยใช้รังสีเอ็กซ์
ปี พ.ศ. 2521
3 เครื่องคำนวณขนาดเล็กสำหรับหามุมยิงของปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้งขนาด 105 มิลลิเมตร
4 การออกแบบระบบควบคุมพัสดุคงคลังของกองทัพอากาศ ซึ่งใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2520
5 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาการแผนแบบโครงสร้างอากาศยาน ของกองทัพอากาศ
6 การจัดดำเนินงานของพนักงานเจาะบัตร
7 การประยุกต์ของโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ และ กรรมวิธีมาร์คอฟกับปัญหากลำเลียงทางอากาศ
8 การหาที่เรือด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2519
9 ความเชื่อถือได้ของระบบโดยมีข้อจำกัด
ปี พ.ศ. 2518
10 ลักษณะแถวรอคอยของผู้ป่วยแผนกเอ็กซ์เรย์ โรงพยาบาลศิริราช
ปี พ.ศ. 2517
11 การใช้เครื่องคำนวณอิเลคตรอนิคช่วยแก้ปัญหาของฝ่ายเสนาธิการ ในกองทัพอากาศ