ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการกาจัดสีย้อมผ้าอะโซด้วยแบคทีเรียแลคติค โดยใช้ระบบ micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR)
ปี พ.ศ. 2557
2 การลดค่าดัชนีน้ำตาลในเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยเอกซ์โซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตโดยเชื้อ Lactobacillus confusus TISTR 1498
3 การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้เอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อStreptomyces thermovulgaris TISTR1948และการนำไปใช้เป็นสารพรีไบโอติกส์
4 การลดค่าดัชนีน้ำตาลในเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยเอกซ์โซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตโดยเชื้อ Lactobacillus confusus TISTR 1498
ปี พ.ศ. 2554
5 การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสารอาหารสูงจากข้าว โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2546
8 การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน
9 สัณฐานวิทยาและการเข้าสู่รากพืชอาศัยของเห็ดเผาะ
10 การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
11 สันฐานวิทยาและการเข้าสู่รากพืชอาศัยของเห็ดเผาะ
ปี พ.ศ. 2544
12 สัณฐานวิทยาและการเข้าสู่รากพืชอาศัยของเห็ดเผาะ
ปี พ.ศ. 2540
13 การบำบัดน้ำเสียโรงนมโดยใช้แบคทีเรียแลคติก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 ไบโอพลาสติกทนอุณหภูมิต่ำเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
15 การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์