ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสิฐ บุญศรีเมือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2543 1
6 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล
2 สายอากาศย่าน UHF สำหรับระบบแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล
3 การออกแบบวงจรขยายกำลังสำหรับระบบแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล
4 ระบบมัลติเพล็กซ์สัญญาณของการแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการพัฒนาระบบเพิ่มออกซิเจนโดยใช้ประโยชน์จากการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2553
6 เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านการสื่อสารไร้สายระบบจีพีอาร์เอส
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล
ปี พ.ศ. 2543
8 การหาพื้นที่ครอบคลุมเซลภายในอาคารของระบบพีซีทีอย่างแม่นยำโดยวิธี 1(st) order approximation method