ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิศมัย หอมจำปา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พิสมัย หอมจำปา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2555 3
4 2554 3
5 2553 2
6 2535 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โรคติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียน โรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2 ความชุกของโรคติดเชื้อหนอนพยาธิในพื้นท่ีตำบลซำสูง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 โรคติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียน โรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
4 -
ปี พ.ศ. 2555
5 The Integration of Applied Thai Traditional Medicine into Hospitals of Current Health Delivery System: The Development of an Administrative/Management Model.
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 The Integration of Applied Thai Traditional Medicine into Hospitals of Current Health Delivery System: The Development of an Administrative/Management Model.
9 Model Development for Health Promotion in the ElderlyParticipating in Communities.
10 -
ปี พ.ศ. 2553
11 Model Development for Health Promotion in the ElderlyParticipating in Communities.
12 Model development for Substance Abusing Surveillance System in Communities.
ปี พ.ศ. 2535
13 การศึกษาการปนเปื้อน ของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ ในปลาร้า