ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการแช่เยือกแข็งและการแปรรูปด้วยความร้อนในระดับสภาวะปลอดเชื้อแบบเชิงการค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์หมูตุ๋น ลาวา อู่ฟู่
ปี พ.ศ. 2558
2 สารานุกรมอาหารออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2557
3 การวิเคราะห์ฮิสตามีนและความสดของปลาซาร์ดีนด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนากระบวนการผลิตต้นแบบชาสมุนไพรคุณภาพสูง ในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2553
5 เครื่องทำแห้งเนื้อมะพร้าวขูดด้วยความดันสูญญากาศร่วมกับคลื่นอินฟราเรด เพื่อการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินคุณภาพอาหารประเภทบรรจุแน่นหลังแปรรูปด้วยความร้อน
7 เครื่องทำแห้งเนื้อมะพร้าวขูดด้วยความดันสูญญากาศเพื่อการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2546
8 ผลของความร้อนและกระบวนการผลิตต่อปัญหาการเกิดลิ่มฝ้าสีน้ำตาล และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในผลิตภัณฑ์น้ำกะทิสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง