ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 สารานุกรมอาหารออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิเคราะห์ฮิสตามีนและความสดของปลาซาร์ดีนด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนากระบวนการผลิตต้นแบบชาสมุนไพรคุณภาพสูง ในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2553
4 เครื่องทำแห้งเนื้อมะพร้าวขูดด้วยความดันสูญญากาศร่วมกับคลื่นอินฟราเรด เพื่อการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินคุณภาพอาหารประเภทบรรจุแน่นหลังแปรรูปด้วยความร้อน
6 เครื่องทำแห้งเนื้อมะพร้าวขูดด้วยความดันสูญญากาศเพื่อการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2546
7 ผลของความร้อนและกระบวนการผลิตต่อปัญหาการเกิดลิ่มฝ้าสีน้ำตาล และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในผลิตภัณฑ์น้ำกะทิสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง