ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิพัตรา เผื่อนคำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2548 3
3 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอนิตยสารสตรีหัวนอกฉบับที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
2 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิต่ออาการปวดศรีษะ ของผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
3 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิต่ออาการปวดศีรษะของผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
4 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิต่ออาการปวดศรีษะ ของผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ปี พ.ศ. 2537
5 ความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจำ กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2537 / ปฏิญญา ปราโมกข์ชน