ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
2 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
3 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
4 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
5 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
6 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
7 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
8 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
9 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
10 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
11 - 47
12 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
13 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
14 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
15 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
16 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
17 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
18 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
19 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
20 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
21 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
22 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
23 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
24 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
25 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
26 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
27 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
28 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
29 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
30 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
31 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
32 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
33 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
34 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
35 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
36 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
37 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
38 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
39 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
40 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
41 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
42 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
43 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
44 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
45 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
46 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
47 อรุณพร อิฐรัตน์ 4
48 กัลยา อัตวานิช-อารีย์ 3
49 ชิษณุชา สัตพนพันธ์ 1
50 ชนานินี ปัตตพงศ์ 1
51 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
52 วนิดา จันทร์สม 1
53 สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์ 1
54 สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 3
5 1086 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาการออกฤทธิ์และกลไกของ Dioscoreanone จากสารสกัดขั้นแอลกอฮอล์ของหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea ในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการพัฒนาสารสกัดเบญจกูลเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัด และ Dioscorealide B จากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea ต่อเซลล์มะเร็งปอด
4 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัด และ Dioscorealide B จากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea ต่อเซลล์มะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2551
5 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม ยอ และหญ้าปักกิ่ง
6 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัด และ Dioscorealide B จากหัวข้าวเย็นชนิด Dioscorea membranacea ต่อเซลล์มะเร็งปอด
7 โครงการพัฒนาสารสกัดเบญจกูลเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ เสริมสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 Antitumour Effects of Phyllanthus emblica L.:Induction of Cancer Cell Apoptosis and Inhibition of In Vivo Tumour Promotion and In Vitro Invasion of Human Cancer Cell