ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พิทักษ์, เหล่ารัตนกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pitak Laoratanakul 12
2 รัตติกร ยิ้มนิรัญ 4
3 ดนุ พรหมมินทร์ 3
4 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 3
5 Pattarawit Rukkul 3
6 Danu Prommin 3
7 Rattikorn Yimnirun 3
8 พสุ สิริสาลี 2
9 ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร 2
10 Atchara Punya 2
11 ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 2
12 Pasu Sirisalee 2
13 อัจฉรา ปัญญา 2
14 นิศานาถ ไตรผล 2
15 ฤดีรัตน์ สันตะโก 2
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
17 อาณัติ สายกระสุน 1
18 อนุชา เรืองสวัสดิ์ 1
19 ปิยธิดา ตรีเดช 1
20 Atitsa Petchsuk 1
21 พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ 1
22 ปริญญา พุทธาภิบาล 1
23 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
24 อทิตย์สา เพ็ชรสุข 1
25 วเรศ วีระสัย 1
26 ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช 1
27 Parinya Junhunee 1
28 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
29 มานะ เอี่ยมบัว 1
30 ปริญญา จันทร์หุณีย์ 1
31 Rattikorn Yimnirun 1
32 Kriskrai Sitthiseripratip 1
33 Umaporn Sanewirush 1
34 Supon Ananta 1
35 ผกามาศ แซ่หว่อง 1
36 Pakamard Sae-Wong 1
37 อุมาพร เสนวิรัช 1
38 สุพล อนันตา 1
39 สันติ แม้นศิริ 1
40 นราธิป วิทยากร 1
41 สุรศักดิ์ เนียมเจริญ 1
42 Surasak Niemcharoen 1
43 Rangson Muanghlua 1
44 วรรณวิลัย วิทยากร 1
45 Nisanart Traiphol 1
46 Yongyut Laosiritaworn 1
47 Yongyut Laosiritaworn 1
48 Rudeerat Suntako 1
49 รังสรรค์ เมืองเหลือ 1
50 Naratip Vittayakorn 1
51 T. Sareein 1
52 A. Ngamjarurojana 1
53 S. Ananta 1
54 สุจิตรา จันดารักษ์ 1
55 M. Unruan 1
56 S. Chandarak 1
57 Wanwilai C. Vittayakorn 1
58 Supamas Wirunchit 1
59 Santi Maensiri 1
60 สุทัศน์ จันบัวลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 6
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 3
8 2548 2
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์พรุนโดยใช้สารก่อฟองอนินทรีย์
ปี พ.ศ. 2554
2 Piezoelectric ballast and lighting control in industry
ปี พ.ศ. 2553
3 Frequency dependence of the Ising–hysteresis phase–diagram: Mean field analysis
ปี พ.ศ. 2552
4 แผ่นรองนอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ (ระยะที่ 2)
5 Effects of dispersant concentration and pH on properties of lead zirconate titanate aqueous suspension
6 Preparation of Lead Zirconate-Lead Nickel Niobate Ceramics by the Reaction Sintering Process
7 Fabrication and Characterization of (1-x)BiFeO3-xBaTiO3 Ceramics Prepared by a Solid State Reaction Method
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดสิงห์บุรี
9 การพัฒนาวัสดุเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้ตะกั่วในระบบสารละลายบิสมัสโซเดียมไททาเนตโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบต
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเพียโซอิเล็กทริกเพื่อการใช้ทดแทนในอุปกรณ์บัลลาสต์
11 Thickness Dependence of Magnetic Hysteresis of Ising Films in Nano-thickness Range
ปี พ.ศ. 2550
12 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
13 แผ่นรองนอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ
ปี พ.ศ. 2549
14 การศึกษาการเตรียมสารวัสดุเชิงประกอบของเฟอรโรอิเล็กทริกโพลิเมอร์และเซรามิก
15 โครงการศึกษาความเกี่ยวเนื่องของแหล่งพลังงานส่วนเกินกับปรากฎการณ์ธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
16 ผลของสารช่วยกระจายตัวแอมโมเนียมพอลิอะคริเลตต่อพฤติกรรมการกระจายตัวของสารแขวนลอยเลดเซอร์โคเนตไททาเนตในน้ำสำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อเทป
ปี พ.ศ. 2548
17 การออกแบบและการเตรียมเพียโซอิเล็กทริกอัลตราโซนิคแทรนส์ดิวเซอร์
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์โครงสร้างจากเถ้าแกลบ เฟส 1
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 Novel method for driving the ultrasonic motor
20 Designing a radial mode laminated piezoelectric transformer for high power applications
21 A design study of ultrasonic motor drive
22 Design and performance testing of an ultrasonic linear motor with dual piezoelectric actuators
23 Understanding mechanics and stress effects in Rainbow and Thunder stress-biased actuators