ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิทักษ์ คล้ายชม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 3
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 2
6 2552 1
7 1086 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ผ่าน kinect ด้วยการประมวลผลภาพ
2 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับไฟเวทีในห้องการนำเสนอโดยใช้กล้องคิเนกท์
3 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมชุมชน ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว-บด สำหรับเกษตรกรรายย่อยในเชิงการค้า เพื่อสนับสนุนการผลิตสำหรับธุรกิจกาแฟอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2557
5 อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบปีกหมุน 4 ใบพัดใช้ในการสำรวจพื้นที่
6 development and efficiency calculation of automatic ready-mixed concrete production system
7 inspection and Improvement of Image Quality of Multiple-choice Answer Sheet with Image Processing
ปี พ.ศ. 2556
8 The Development and Efficiency of Vertical Cashew Nuts Shelling Machine
9 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบกระดก
ปี พ.ศ. 2555
10 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบควบคุมแบบพีไอดีสำหรับอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน ๔ ใบพัด
11 หมู่บ้านถั่วลิสง (เพื่อการผลิตแบบครบวงจร)
ปี พ.ศ. 2554
12 เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดมะม่วง หิมพานต์ดิบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
13 การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2552
14 เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 การพัฒนาเครื่องกะเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบอัตโนมัต