ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 3
2 กีรติ กล่อมดี 2
3 นิรมล กุลศรีสมบัติ 1
4 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
5 วรนุช จำปานิล 1
6 โดวัล, เดวิด 1
7 พงศธร เนตรวิเชียร 1
8 อังสนา บุณโยภาส 1
9 แสงสันต์ พานิช 1
10 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
11 สุภาณี วงษ์ชัยสุวรรณ 1
12 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 1
13 อนุตรา ไชยนันทน์ 1
14 โมซินโก, หลุยส์ 1
15 เฟลด์มาน, เบนจามิน 1
16 บูเออร์เมอิสเตอร์, เฟรด 1
17 ฮอร์เน, เจเดดีอาห์ 1
18 เอกรินทร์ ต่วนศิริ 1
19 จิรภา พฤกษ์พาดี 1
20 ประธาน อารีพล 1
21 วีรกิต วงศ์วิชิต 1
22 ศุภลัคน์ ผิวบาง 1
23 ประทับจิต นีละไพจิตร 1
24 สุวิชชา หย่องฮวย 1
25 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
26 ภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น 1
27 ปฐวี โชติอนันต์ 1
28 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
29 วารุณี ณ นคร 1
30 ควินน์, เจนนีเฟอร์ 1
31 เบคเลย์, แจคลีน 1
32 ฮวง, วินิตา 1
33 กาฟฟ์นี, แอนเดรีย 1
34 มาราวิลลา, คริสติน 1
35 มองท์โกเมรี, บริททานี 1
36 ปุญญวันต์ จิตประคอง 1
37 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
38 จรัส สุวรรณมาลา 1
39 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
40 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
41 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
42 อมรา พงศาพิชญ์ 1
43 วันชัย มีชาติ 1
44 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
45 อุทัย บุญประเสริฐ 1
46 สุริชัย หวันแก้ว 1
47 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 2
3 2552 2
4 2551 1
5 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รัฐกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
2 บทบาทของสื่อทางเลือกข้ามพรมแดนในประเทศไทย ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของพม่า : ศึกษากรณีวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
ปี พ.ศ. 2554
3 ขบวนการนักศึกษาไทย : วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทยในเมืองช่วงระหว่าง 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ถึงปี พ.ศ.2531
4 ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 ความคิดทางการเมืองของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
6 ความคิดทางการเมืองของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ปี พ.ศ. 2551
7 แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2529
8 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์