ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 3
2 กีรติ กล่อมดี 2
3 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
4 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
5 แสงสันต์ พานิช 1
6 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
7 ประธาน อารีพล 1
8 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
9 อมรา พงศาพิชญ์ 1
10 จรัส สุวรรณมาลา 1
11 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
12 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
13 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 1
14 สุภาณี วงษ์ชัยสุวรรณ 1
15 สุวิชชา หย่องฮวย 1
16 อนุตรา ไชยนันทน์ 1
17 วีรกิต วงศ์วิชิต 1
18 วรนุช จำปานิล 1
19 พงศธร เนตรวิเชียร 1
20 วันชัย มีชาติ 1
21 โดวัล, เดวิด 1
22 นิรมล กุลศรีสมบัติ 1
23 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
24 อังสนา บุณโยภาส 1
25 อุทัย บุญประเสริฐ 1
26 บูเออร์เมอิสเตอร์, เฟรด 1
27 ฮอร์เน, เจเดดีอาห์ 1
28 ฮวง, วินิตา 1
29 กาฟฟ์นี, แอนเดรีย 1
30 เฟลด์มาน, เบนจามิน 1
31 โมซินโก, หลุยส์ 1
32 ศุภลัคน์ ผิวบาง 1
33 ประทับจิต นีละไพจิตร 1
34 จิรภา พฤกษ์พาดี 1
35 เอกรินทร์ ต่วนศิริ 1
36 มาราวิลลา, คริสติน 1
37 มองท์โกเมรี, บริททานี 1
38 วารุณี ณ นคร 1
39 ปุญญวันต์ จิตประคอง 1
40 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
41 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
42 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
43 ปฐวี โชติอนันต์ 1
44 เบคเลย์, แจคลีน 1
45 ควินน์, เจนนีเฟอร์ 1
46 ภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น 1
47 สุริชัย หวันแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 2
3 2552 2
4 2551 1
5 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รัฐกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
2 บทบาทของสื่อทางเลือกข้ามพรมแดนในประเทศไทย ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของพม่า : ศึกษากรณีวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์
ปี พ.ศ. 2554
3 ขบวนการนักศึกษาไทย : วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทยในเมืองช่วงระหว่าง 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ถึงปี พ.ศ.2531
4 ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 ความคิดทางการเมืองของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
6 ความคิดทางการเมืองของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ปี พ.ศ. 2551
7 แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2529
8 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์