ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนด้านการออกกำลังกาย การบริโภค และการจัดการความเครียดอย่างมีส่วนร่วมของประชาคม ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ
ปี พ.ศ. 2549
2 การสร้างแบบประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนรูบริคส์ ในวิชาการวิจัยทางการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2548
3 การสร้างแบบประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนรูบริคส์ ในวิชาการวิจัยทางการพยาบาล
4 การสร้างแบบประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนรูบริคส์ ในวิชาการวิจัยทางการพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนด้านการออกกำลังกาย การบริโภค และการจัดการความเครียดอย่างมีส่วนร่วมของประชาคม ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ