ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พายัพ มาศนิยม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พายัพ มาศนิยม,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 2
7 2552 3
8 2549 2
9 2548 2
10 2543 1
11 2537 1
12 1086 1
13 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สารสกัดธรรมชาติบางชนิด สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาปลานิลแดงแล่ ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น
ปี พ.ศ. 2557
2 สารสกัดธรรมชาติบางชนิด สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาปลานิลแดงแล่ ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น
3 การผลิตกล้าเชื้อผงสำหรับทำขนมถ้วยฟู
ปี พ.ศ. 2556
4 จลนศาสตร์การอบแห้ง มอยส์เจอร์ซอร์พชันไอโซเทิร์ม และสมบัติเชิงหน้าที่ของสาหร่าย Ulva intestinalis
ปี พ.ศ. 2555
5 การคัดแยกยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติกจากกล้าเชื้อลูกแป้งข้าวหมากในการทำขนมถ้วยฟูพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2554
6 การยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแล่ (Oreochromis niloticus) ด้วยการใช้สารสกัดจากชาภายใต้การเก็บดัดแปลงบรรยากาศ
7 การยืดอายุการเก็บรักษาของปลานิลแล่ oreochromis niloticus ด้วยการใช้สารสกัดจากชาภายใต้การเก็บดัดแปลงบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2553
8 การยืดอายุการเก็บหอยแมลงภู่โดยการใช้น้ำแข็ง น้ำมันตะไคร้ และการบรรจุดัดแปลงบรรยากาศ
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตคิลเลอร์ท็อกซินของยีสต์ ที่แยกได้จากอาหารหมักพื้นบ้านจากพืช
ปี พ.ศ. 2552
10 การผลิตกล้าเชื้อ Acetobacter aceti แบบผงโดยการทำแห้งแบบความร้อนอุณหภูมิต่ำ
11 การคัดแยกยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติก จากกล้าเชื้อลูกแป้งข้าวหมากในการทำขนมถ้วยฟูพื้นบ้าน
12 ผลของน้ำมันขมิ้น และตะไคร้ต่อคุณภาพและการยืดอายุของหอยแมลงภู่ ภายใต้การบรรจุดัดแปลงบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2549
13 การเลี้ยงสาหร่ายผมนางเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
14 ผลของกรดอินทรีย์ และฟอสเฟตต่อคุณภาพและการยืดอายุของหอยแมลงภู่
ปี พ.ศ. 2548
15 ผลของไคโตแซนต่อคุณภาพและการยืดอายุของปลากะพงขาวแช่เย็น
16 ผลของกรดอินทรีย์ และฟอสเฟตต่อคุณภาพและการยืดอายุของหอยแมลงภู่
ปี พ.ศ. 2543
17 การศึกษาเบื้องต้นในการใช้วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมปลาแช่แข็งเพื่อผลิตน้ำมันปลา
ปี พ.ศ. 2537
18 การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การยืดอายุการเก็บหอบแมลงภู่โดยการใช้น้ำแข็ง น้ำมันตะไคร้ และการบรรจุดัดแปลงบรรยากาศ