ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรี หอวิจิตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 1
4 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การจำกัดความเค็มโดยการกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบมัลติสแฟลชสำหรับการบริโภคในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2553
2 การจำกัดความเค็มโดยการกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบมัลติสแฟลชสำหรับการบริโภคในครัวเรือน
3 โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำวิธีธรรมชาติและปรับปรุงรูปร่างทางชลศาสตร์และการก่อสร้างองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบนิเวศตลอดความยาวลำห้วยหมากแข้งในเทศบาลนครอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2552
4 ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำวิธีธรรมชาติและปรับปรุงรูปร่างทางชลศาสตร์และการก่อสร้างองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม