ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพชร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ฤทธิ์รักษาภาวะเบาหวานของสารสกัดจากกากมะเม่าหลวงในหนูแรทเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2558
2 ฤทธิ์ของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อภาวะดื้ออินสุลินและการหลั่ง adiponectin ของหนูแรทเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
3 ฤทธิ์รักษาภาวะเบาหวานของสารสกัดจากกากมะเม่าหลวงในหนูแรทเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนรำข้าวไทยสำหรับภาวะเมแทบอลิกซินโดรม
ปี พ.ศ. 2555
5 ฤทธิ์ของสารสกัดกระเจี๊ยบต่อการควบคุมสมดุลย์ของน้ำตาลในเลือด และ ฮอร์โมน จากเซลล์ไขมันในหนูแรทที่มีเมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาล และไขมันสูง.
6 ฤทธิ์ของสารสกัดกระเจี๊ยบต่อการควบคุมสมดุลย์ของน้ำตาลในเลือด และ ฮอร์โมน จากเซลล์ไขมันในหนูแรทที่มีเมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาล และไขมันสูง.
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
8 ฤทธิ์ของสารสกัดกระเจี๊ยบต่อการควบคุมสมดุลย์ของน้ำตาลในเลือด และ ฮอร์โมน จากเซลล์ไขมันในหนูแรทที่มีเมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาล และไขมันสูง.
ปี พ.ศ. 2552
9 ฤทธิ์ของสารสกัดกระเจี๊ยบต่อการควบคุมสมดุลย์ของน้ำตาลในเลือด และ ฮอร์โมน จากเซลล์ไขมันในหนูแรทที่มีเมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาล และไขมันสูง
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (สัญญาเลขที่ PHD/0221/2547:จริญญาพร เนาวบุตร)
11 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มและการนำมาใช้เพื่อป้องกันเซลล์บาดเจ็บจากภาวะขาดเลือดในหนูแรท
12 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มและการนำมาใช้เพื่อป้องกันเซลล์บาดเจ็บจากภาวะขาดเลือดในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2548
13 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากชาเขียวใบหม่อนและการนำมาใช้เพื่อป้องกันเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารบาดเจ็บเนื่องจากภาวะขาดเลือด
14 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากชาเขียวใบหม่อนและการนำมาใช้เพื่อป้องกันเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารบาดเจ็บเนื่องจากภาวะขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2545
15 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากชาเขียวใบหม่อนและการนำมาใช้เพื่อป้องกันเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารบาดเจ็บเนื่องจากภาวะขาดเลือด
16 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มและการนำมาใช้เพื่อป้องกันเซลล์บาดเจ็บจากภาวะขาดเลือดในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2544
17 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากบอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มและการนำมาใช้เพื่อป้องกันเซลล์บาดเจ็บจากภาวะขาดเลือดในหนูแรท
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 ผลของสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบแดงต่อหน้าที่ของเซลล์ไขมันและกระบวนการสร้างไขมันของตับในหนูแรทที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการได้รับอาหารที่มีน้ำตาลฟรุกโตสและไขมันสูง
19 ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงต่อการคัดหลั่งอะดิโพเนกตินและการตอบสนองของหลอดเลือดในหนูแรทเบาหวาน
20 ฤทธิ์ของสารสกัดกระเจี๊ยบต่อน้ำตาลในเลือดและโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ของหนูแรทเบาหวานชนิดที่ 2