ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรินทร์ ครุฑเมือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 1
3 2557 1
4 2552 3
5 2540 1
6 2539 1
7 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูผักสายพันธุ์ไทยสำหรับการผลิตพืชผักปลอดสารเคมีอย่างยั่งยืน ปี 2 (ต่อยอดจากปี 2558)
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูผักสายพันธุ์ไทยสำหรับการผลิตพืชผักปลอดสารเคมีแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2557
3 การทดสอบประสิทธิภาพของไอระเหยจากพืชในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม
5 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลงในการกำจัดแมลงศัตรูผัก
6 การค้นหาและพัฒนาชุดเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ สำหรับบ่งชี้ลักษณะการเจริญเติบโต และปริมาณเนื้อแดงในสุกรสายพันธุ์ทางการค้าระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2540
7 การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium Anisopliae เพื่อ ป้องกันกำจัดปลวกในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2539
8 การศึกษาเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae เพื่อป้องกันกำจัดปลวกใน ห้องปฏิบัติการ