ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
และรู้จักในชื่อของ
- พัชรา วิสุตกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
2 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
3 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
4 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
5 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
6 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
7 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
8 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
9 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
10 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
11 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
12 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
13 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
14 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
15 - 47
16 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
17 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
18 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
19 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
20 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
21 สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม - 47
22 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
23 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
24 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
25 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
26 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
27 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
28 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
29 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
30 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
31 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
32 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
33 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
34 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
35 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
36 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
37 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
38 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
39 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
40 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
41 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
42 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
43 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
44 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
45 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
46 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
47 Pachara Visutakul 2
48 เจริญไชย เจียมจรรยา 2
49 Charoenchai Chiamchanya 2
50 นันทนา ก๋ำนารายณ์ 1
51 Nuntana Gumnarai 1
52 วนัสยา สุอังคะเวทิน 1
53 พฤหัส ต่ออุดม 1
54 Wanasaya Su-angkawatin 1
55 Nattpawit Kaewnoonual 1
56 Pharuhat Tor-Udom 1
57 Sirikul Manochantr 1
58 ณัฎฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล 1
59 Jirattikan Chaiya 1
60 ศิริกุล มะโนจันทร์ 1
61 จิรัฐติกาล ไชยา 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
63 ปรีชา ขาวนิล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2518 1
3 1086 47