ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรา ลิมปนะเวช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พัชรา ลิมปนะเวช
- พัชรา ลิปนะเวช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมิตรา คงชื่นสิน 3
2 ทวีศักดิ์ บุญเกิด 3
3 นันทนา อังกินันทน์ 3
4 ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 3
5 บุศบรรณ ณ สงขลา 3
6 พานิษา พรเพียรภักดี 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
8 รัฐ พิชญางกูร 1
9 สำเร็จ สีเครือดง 1
10 ราตรี สันติวงค์ 1
11 เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ 1
12 ชุมพล คุณวาสี 1
13 พงศ์ธาริน โล่ห์ตระกูล 1
14 ยุพิน จินตภากร 1
15 กุลนาถ อบสุวรรณ 1
16 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 1
17 สุมิตรา คงชื่นสิน 1
18 ชนิตา ปาลิยะวุฒิ 1
19 ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี 1
20 ต่อศักดิ์ สีลานันท์ 1
21 วิยดา เทพหัตถี 1
22 ปริญญนุช ดรุมาศ 1
23 ฐปนา บางยี่ขัน 1
24 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 1
25 สายสุนี แก้วเทศ 1
26 พีรยุทธ บุญมีรอด 1
27 สหัส จันทนาอรพินท์ 1
28 ไพรินทร์ กปิลานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2550 1
3 2548 2
4 2545 1
5 2542 1
6 2541 1
7 2539 1
8 2536 1
9 2534 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารควบคุมการเติบโตของพืชและไคโทซานต่อการเพิ่มจำนวนยอดและปริมาณสตีวิโอไซด์ในหญ้าหวาน Stevia rebaudiana Bertoni ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2550
2 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวาย 'เอียสกุล' Dendrobium 'Eiskul' ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2548
3 การศึกษาผลของขนาดพอลิเมอร์ ความเข้มข้น และ % degree of deacetylation ของไคโตซานที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกล้วยไม้สกุลหวาย Dendrobium 'เอียสกุล' : รายงานผลการวิจัย
4 พรรณไม้ในบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของชนิดของฟีดเดอร์เซลล์ และอาหารที่ใช้ในการรีเจนเนอเรทที่มีต่อการถ่ายยีนด้วย Agrobacterium tumefaciens เข้าสู่มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ และสวีทเชอรี่ (Lycopersicon esculentum Mill. cultivar Seedatip and Sweet Cherry)
ปี พ.ศ. 2542
6 ผลของสารสกัดเมล็ดดองดึง Gloriosa superba Linn. ที่มีต่อการชักนำให้เกิดพอลิพลอยด์ของแตงโม Citrullus lanatus Mats & Nakai ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2541
7 การผสมพันธุ์ข้ามชนิดและการเลี้ยงออวุลของลูกผสมระหว่างดองดึง Gloriosa superba Linn. และ G. rothschildiana O' Brien
ปี พ.ศ. 2539
8 เทคนิคการปักชำฝักและการเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดแก้วเพื่อใช้กับการขยายพันธุ์พังกาหัวสุมดอกแดง Bruguiera gymnorrhiza Lamk
ปี พ.ศ. 2536
9 ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของโคลชิซีน ที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดพอลิพลอย์ ในแตงโมพันธุ์ชูการ์เบบี้ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2534
10 การย่อยสลายขี้เลือยจากก้อนเชื้อที่ใช้แล้วของเห็ดหอม (Lentinus edodes) และเห็ดนารม (Pleuratus Ostreatus) เพื่อทำปุ๋ยหมัก