ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชนี บุญธกานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พัชนี บุญธกานท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 1
3 2550 3
4 2548 1
5 2547 2
6 2545 1
7 2543 2
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกระชายสู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
2 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทานตะวัน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
3 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทานตะวัน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่ชุมชน
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อชุมชน
5 การพัฒนาเครื่องปรับสภาพข้าวเปลือกแบบร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2548
6 ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิต สมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวโพดเทียน
ปี พ.ศ. 2547
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเก่าเพื่อชุมชน
8 การพัฒนาเครื่องปรับสภาพข้าวเปลือกแบบร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2545
9 ศึกษากรรมวิธีในการเพิ่มคุณภาพข้าว
ปี พ.ศ. 2543
10 ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิต สมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวโพดเทียน
11 ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและอายุการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิต สมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวโพดเทียน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกระชายสู่ชุมชน