ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนันท์ พงษ์สามารถ 5
2 งามพร ธัญญะกิจไพศาล 5
3 วัชระ เพชรคุปต์ 5
4 วิจิตร บรรลุนารา 4
5 สุนทรา พันธ์มีเกียรติ 4
6 ดอลลี่ เมธาธราธิป 4
7 ทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
9 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 2
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
11 ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา 1
12 ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 1
13 ศศิรดา ตันจิตวิริยะ 1
14 สุธาภา ศรีอรุโณทัย 1
15 พรชัย จันศิษย์ยานนท์ 1
16 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
17 พิมล บำรุง 1
18 ขวัญตา จารุอำพรพรรณ 1
19 Pasutha Thunyakitpisal 1
20 Bidwell, Joseph P. 1
21 สิริรักษ์ ศศิธนาเศรษฐ์ 1
22 วิสากานต์ บุญไพศาลเสรี 1
23 ทัศนี สลัดยะนันท์ 1
24 นวลฉวี หงษ์ประสงค์ 1
25 ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2554 4
4 2552 5
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 2
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 2
11 2545 2
12 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาผลและประสิทธิภาพของยาสมานแผลช่องปากสูตรที่มีอะซีแมนแนนสกัดจากว่านหางจระเข้เป็นสารออกฤทธิ์หลักรูปแบบออราเบส ในการรักษาแผลร้อนใน (ระยะที่สอง)
ปี พ.ศ. 2557
2 การเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกระดูกตามธรรมชาติจากแคลเซียมฟอสเฟตชนิดสองเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟต
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก
4 บทบาทของไมโทเจน–แอคทิเวเตดโปรตีนไคเนสต่อการแสดงออกของเด็นทีนไซเอโลฟอสโฟโปรตีนในเซลล์เนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์เมื่อกระตุ้นด้วยอะซีแมนแนน
5 การศึกษาผลของสารอะซีแมนแนนต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ การทำงานเอ็นไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส โปรตีนออสติโอพอนติน คอลลาเจนและการสร้างตะกอนแร่ธาตุในเซลล์ไลน์สร้างเคลือบรากฟัน
6 การศึกษาผลของสารอะซีแมนแนนจากส่วนวุ้นว่านหางจระเข้ในการลดการเกิดเบ้าฟันอักเสบภายหลังการถอนฟันและเร่งการสร้างเนื้อฟันซ่อมเสริมในฟันที่ผุใกล้ทะลุโพรงฟัน
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาการใส่กลับคืนที่ของฟันที่รากยังสร้างไม่สมบูรณ์ ที่ถูกทำให้หลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน จากแบบจำลองที่ใช้ฟันกัดหน้าของหนูแรท : รายงานวิจัย
8 การศึกษาน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดโพลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียนต่อปริมาณเชื้อสเตรปโตคอกคัสมิวแทนส์ในผู้ป่วยจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น
9 การศึกษาการใส่กลับคืนที่ของฟัน ที่รากยังสร้างไม่สมบูรณ์ ที่ถูกทำให้หลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน จากแบบจำลองที่ใช้ฟันกัดหน้าของหนูแรท
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของสารโพลีแซคคาไรด์ สกัดจากเปลือกทุเรียน ระยะที่ 1
11 การศึกษาน้ำยาบ้วนปากที่มีสารสกัดโพลิแซคดาไรด์จากเปลือกทุเรียน ต่อปริมาณเชื้อสเตรปโตคอกคัสมิวแทนส์ ในผู้ป่วยจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น
ปี พ.ศ. 2551
12 ผลของการใช้สารสกัดอะซีแมนแนนจากว่านหางจระเข้ในการซ่อมแซมบาดแผลเยื่อบุช่องปากของหนูขาว
ปี พ.ศ. 2550
13 ผลในการยับยั้งเชื้อและคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของซีเมนต์กลาสไอโอโนเมอร์ที่ผสมเจลพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน
ปี พ.ศ. 2549
14 การศึกษาผลของสารไดแลนตินโซเดียมต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ ระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของจีนคอลลาเจนชนิดที่ 1 และเอนไซม์เอ็มเอ็มพี-1 ในเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือก เอ็นยึดปริทันต์และเนื้อเยื่อโพรงฟัน : รายงานผลงานวิจัย
15 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียนในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2548
16 การศึกษาผลของสารสกัดส่วนวุ้นของว่านหางจระเข้ต่อการสร้างคอลลาเจนชนิดที่ 1 ในเซลล์สร้างเส้นใยที่แยกจากเนื้อเยื่อเหงือกและเซลล์เอ็นยึดปริทันต์
ปี พ.ศ. 2547
17 การศึกษาผลของสารสกัดของว่านหางจระเข้ต่อระดับเอนไซม์อัลคาลินฟอสฟาเตส และการตกผลึกของสารอนินทรีย์ในเซลล์สร้างกระดูกที่แยกจากไขกระดูก : รายงานผลงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
18 การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
19 การศึกษาคุณสมบัติ ของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ และระดับอาร์เอนเอ นำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก
ปี พ.ศ. 2545
20 ผลของสารซิมวาสเตตินต่อระดับโปรตีนและอาร์เอ็นเอนำรหัสของเอนไซม์เมทริกต์เมทิลโลโปรติเนส-9 ในเซลล์สร้างกระดูก : รายงานการวิจัย
21 ผลของสารซิมวาสเตตินต่อระดับโปรตีนและอาร์เอ็นเอ นำรหัสของเอนไซม์เมทริกต์เมทิลโลโปรติเนส-9 ในเซลล์สร้างกระดูก