ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลัง สุริหาร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 1
3 2556 1
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 2
7 2550 1
8 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 17 โดยมี นางสาวพรสวรรค์ คำภาสัน เป็นนักศึกษา คปก. เป็นฝ่ายรับทุนสัญญา
2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 17 โดยมี นางสาวพรสวรรค์ คำภาสัน เป็นนักศึกษา คปก. เป็นฝ่ายรับทุนสัญญา
3 กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาระบบการผลิตฟักข้าวและข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และสกลนคร
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาระบบการผลิตฟักข้าวและข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และสกลนคร II
7 การประเมินวิธีการตัดแต่งและการปรับปรุงพันธุ์โดยการกลายพันธุ์ของสบู่ดำเบื้องต้น (เพิ่มเติม 2552)
8 การประเมินวิธีการตัดแต่งและการปรับปรุงพันธุ์โดยการกลายพันธุ์ของสบู่ดำเบื้องต้น (เพิ่มเติม 2552)
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาระบบการผลิตฟักข้าวและข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวก่ำเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และสกลนคร
10 การประเมินวิธีการตัดแต่งและการปรับปรุงพันธุ์โดยการกลายพันธุ์ของสบู่ดำเบื้องต้น (เพิ่มเติม 2552)
ปี พ.ศ. 2552
11 การประเมินวิธีการตัดแต่งและการปรับปรุงพันธุ์โดยการกลายพันธุ์ของสบู่ดำเบื้องต้น
12 การจำแนกสายพันธุ์ทดสอบที่มีฐานพันธุกรรมแบบกว้างและแบบแคบ สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว
ปี พ.ศ. 2550
13 การทำงานาย heterosis ในข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้ genetic distance
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การทดสอบหาสายพันธุ์พ่อแม่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว
15 การตอบสนองต่อการคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์ จำนวน 3 รอบ ของลักษณะฝักดกและคุณภาพในประชากรข้าวโพดพิเศษฝักเล็ก
16 การจำแนกสายพันธุ์ทดสอบที่มีฐานพันธุกรรมแบบกว้างและแบบแคบสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว