ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พร้อมจิต ศรลัมพ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนาตำรับยาแผนโบราณสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ: ตำรับว่านชักมดลูก
ปี พ.ศ. 2548
2 ศึกษาทบทวนการพัฒนามาตรการด้านวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
ปี พ.ศ. 2547
3 การวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรไทยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมยา
4 การพัฒนายาเพิ่มภูมิคุ้มกันจากสมุนไพร : ยอบ้าน ( Morinda citrifolia L.)
5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Hairy Root ของเจตมูลเพลิงแดง (Plumbago Indica L.) เพื่อผลิตสารทุติยภูมิ
ปี พ.ศ. 2546
6 การวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรไทยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมยา
7 การพัฒนายาเพิ่มภูมิคุ้มกันจากสมุนไพร : ยอบ้าน ( Morinda citrifolia L.)
8 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง (Plumbago indica L.) เพื่อผลิตสารทุติยภูมิ
ปี พ.ศ. 2545
9 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Hairy Root ของเจตมูลเพลิงแดง (Plumbago Indica L.) เพื่อผลิตสารทุติยภูมิ
ปี พ.ศ. 2543
10 การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นยา
ปี พ.ศ. 2540
11 การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นยา