ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 1
3 2536 1
4 2532 1
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการครู สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2 เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอนิตยสารสตรีหัวนอกฉบับที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 กลยุทธ์การสื่อสารของคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในโครงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด [มหาชน]
ปี พ.ศ. 2536
4 สถานภาพและปัญหาการนำเข้าและการส่งออกสิ่งพิมพ์ ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
5 สถานภาพและปัญหา การนำเข้าและการส่งออกสิ่งพิมพ์ ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 สถานภาพและปัญหาการนำเข้าและการส่งออกสิ่งพิมพ์ ของประเทศไทย