ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรศิริ แก้วประดิษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเคลือบผิวกระจกโซลาร์เซลล์ให้สามารถทำความสะอาดตัวเองได้
ปี พ.ศ. 2560
2 การแก้ปัญหากลิ่นของโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 โดยใช้สารอินทรีย์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2559
3 การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ยางพาราที่ได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับงานเครื่องกรองน้ำ
4 การเพิ่มประสิทธิภาพของการอบแห้งในโรงงานผลิตยางแท่ง STR20
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาปัจจัยกระบวนการล้างสารเคมีในกระบวนการทำยางเครพขาว
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาและพัฒนาสารพอกสีชนิดใหม่ที่มีเมอร์แคบแทนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตยางเครพขาว
ปี พ.ศ. 2545
7 การประยุกต์ใช้การปรับให้สอดคล้องของข้อมูลสำหรับกระบวนการกำจัดสนิมเหล็ก