ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรศิริ แก้วประดิษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การเตรียมวัสดุดูดซับแรงกระแทกแรงสูงที่เตรียมจากยางพารา
2 การบำบัดสีในน้ำทิ้งจากการผลิตแก๊สชีวภาพของโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันด้วยเทคโนโลยีโอโซน
ปี พ.ศ. 2561
3 การเคลือบผิวกระจกโซลาร์เซลล์ให้สามารถทำความสะอาดตัวเองได้
ปี พ.ศ. 2560
4 การแก้ปัญหากลิ่นของโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 โดยใช้สารอินทรีย์ธรรมชาติ
5 การแก้ปัญหากลิ่นและการอบแห้งยางของโรงงานผลิตยางแท่ง STR20
ปี พ.ศ. 2559
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของการอบแห้งในโรงงานผลิตยางแท่ง STR20
7 การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ยางพาราที่ได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับงานเครื่องกรองน้ำ
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาปัจจัยกระบวนการล้างสารเคมีในกระบวนการทำยางเครพขาว
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาและพัฒนาสารพอกสีชนิดใหม่ที่มีเมอร์แคบแทนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตยางเครพขาว
ปี พ.ศ. 2545
10 การประยุกต์ใช้การปรับให้สอดคล้องของข้อมูลสำหรับกระบวนการกำจัดสนิมเหล็ก