ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการเพิ่มอัตราการละลายและการดูดซึมจากการรับประทานของยาละลายน้ำยากโดยใช้ไขมันและสารลดแรงตึงผิว
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาเด็กซ์ตรินนาโนเจลชนิดตอบสนองต่อพีเอชสำหรับการนำส่งยาต้านมะเร็งแบบมุ่งเป้า: การเตรียมระบบนำส่งยา
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนารูปแบบยาของแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งยา โดยใช้แนวทางด้านนาโนเทคโนโลยี
4 การออพติไมเซชันการตั้งตำรับและกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ : การศึกษาเชิงทดลองและการพัฒนาแบบจำลอง
5 การสังเคราะห์และการศึกษาคุณลักษณะของเพกตินที่เชื่อมต่อกับกรดดีออกซีโคลิก
ปี พ.ศ. 2551
6 สมบัติการยึดติดเยื่อเมือกของเพคติน :
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาเจลไล่ยุง ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2548
8 การพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหาร ในรูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลปิด
ปี พ.ศ. 2545
9 การพัฒนายาเม็ด 5-aminosalicylic acid เคลือบฟิล์มสำหรับนำส่งยาไปสู่ลำไส้ใหญ่
ปี พ.ศ. 2541
10 การวิจัยและพัฒนาโพลีแซคคาไรด์โพลิเมอร์เพื่อเป็นตัวพาสำหรับระบบนำส่งยาโปรตีนที่ให้โดยการรับประทาน : การศึกษานอกร่างกายในการปลดปล่อยโปรตีนต้นแบบจากตัวพา
ปี พ.ศ. 2539
11 การใช้เปกตินเพื่อการพัฒนาตำรับยาออกฤทธิ์นานที่ โอฟิลลีนเพลเลท