ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของกระบวนการทำให้แห้งต่ออัตราการรอดชีวิตของเชื้อ lactobacillus spp. ในไมโครแคปซูล
2 การพัฒนาคาร์โบไฮเดรตจากเมล็ดมะขามเพื่อใช้เป็นสารดัดแปรการปลดปล่อย
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
4 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน
ปี พ.ศ. 2545
6 การพัฒนาระบบนำส่งยาเปปไทด์ชนิดฉีดโดยใช้เทคโนโลยีไมโครอิมัลชัน
ปี พ.ศ. 2544
7 การพัฒนาระบบนำส่งยาเปปไทด์ชนิดฉีดโดยใช้เทคโนโลยีไมโครอิมัลชัน
ปี พ.ศ. 2543
8 การพัฒนาระบบนำส่งยาเปปไทด์ชนิดฉีดโดยใช้เทคโนโลยีไมโครอิมัลชัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การพัฒนาตำรับเคอร์คิวมินอยด์โซลิดดีสเปอร์สชัน