ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณธิภา ณ เชียงใหม่
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2552 2
3 2550 3
4 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจครัวเรือนในการผลิตทานตะวันของเกษตรกรที่อำเภอหัวหิน จัวหวัดประจวบคีรีขันธ์
2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เพื่อการพัฒนาเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2552
3 การตรวจหาลักษณะ low-phytic acid ในข้าวโพดและการปรับปรุงพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ในฟาร์มปศุสัตว์ภายในประเทศ
4 ศึกษาพืชตระกูลถั่ว Vigna species ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและทนแล้ง เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี พ.ศ. 2550
5 ศึกษาพืชตระกูลถั่ว Vigna species ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและทนแล้ง เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
6 ชุดโครงการวิจัยเรื่องการตรวจหาลักษณะ lowphytic acid ในข้าวโพดและการปรับปรุงพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ในฟาร์มสุกรภายในประเทศ (ปีที่ 1) โครงการ 3 ปี
7 ศึกษาพืชตระกูลถั่ว Vigna species ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและทนแล้ง เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี พ.ศ. 2542
8 ประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ลูกผสมข้าวบาร์เลย์ / พรรณธิภา ณ เชียงใหม่
9 ประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวบาร์เลย์