ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสกัดคลอลาเจนจากเกล็ดปลาน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับปลาสวายโมง
3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือของการแปรรูปปลาสวาย
4 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการแปรรูปกุ้งขาวแวนาไม
5 การศึกษาสภาพความเสี่ยงของสารชีวพิษจากสัตว์น้ำในห่วงโซ่อาหารด้านประมง
ปี พ.ศ. 2543
6 คุณลักษณะและคุณภาพน้ำปลาไทย
ปี พ.ศ. 2532
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
8 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิตเค็มแห้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาหารในประเทศไทย