ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพิมล หลวงอินทิม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 ผลกระทบของการเพิ่มรายได้ของสตรีต่อภาวะสุขภาพและค่าใช้จ่ายอาหารในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2535
2 ผลกระทบของการเพิ่มรายได้ของสตรีต่อภาวะสุขภาพและค่าใช้จ่ายอาหารในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2532
3 อาหารบริโภคของครอบครัวที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์วรรณาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ภาวะโภชนาการและนิสัยการบริโภคอาหารเช้าของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
5 ภาวะโภชนาการและนิสัยการบริโภคอาหารเช้าของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
6 อาหารบริโภคของครอบครัวที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์วรรณาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ