ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพรหม จินตนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวเภสัชภัณฑ์ต้านมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2557
2 การผลิตและศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวเภสัชภัณฑ์ต้านมะเร็ง
3 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชภัณฑ์
4 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลของเคอร์คูมิน และสารคล้ายเคอร์คูมินต่อการส่งสัญญาณ ภายในเซลล์ในการเกิดหลอดเลือดใหม่ ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเซลล์มะเร็งตับ
ปี พ.ศ. 2552
6 แผนการวิจัยเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ของเคอร์คูมินและเคอร์คูมินแอนนะลอก
7 ผลของสารสกัดรากพุดจีบต่อระดับไขมันในเลือดและระบบไหลเวียน
8 แผนการวิจัยเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเคอร์คูมิน และเคอร์คูมินแอนนะลอก
ปี พ.ศ. 2551
9 ผลของสารสกัดรากพุดจีบ ต่อระดับไขมันในเลือดและระบบไหลเวียนโลหิตในหนู
ปี พ.ศ. 2550
10 ผลของเคอร์คูมินและสารคล้ายเคอร์คูมินต่อการส่งสัญญาณภายในเซลล์ในการเกิดหลอดเลือดใหม่ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเซลล์มะเร็งตับ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 แผนการวิจัยเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเคอร์คูมินและเคอร์คูมิน แอน นะลอก