ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ เย็นจะบก
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 2
5 2550 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 1
9 2527 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 อิทธิพลของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อการครอบงำและสูญสลายของวัฒนธรรมในประเทศอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
2 การรู้เท่าทันซีรีย์เกาหลี ใน โครงการคู่มือ การรู้เท่าทีนสื่อและสารสนเทศสำหรับครูไทย""
3 การวิเคราะห์เนื้อหาการหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ.2554 ผ่านเฟซบุ๊กดอทคอม
4 การศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ปี พ.ศ. 2554
5 การรู้เท่าทันสื่อบนสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทย:กรณีศึกษาเฉพาะสื่อกระแสหลักและสือใหม่ในช่วงเวลามี.ค.-พ.ค.2553
6 การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกำหนดบุคลิกภาพของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่านเฟชบุ๊ค
7 ลิเกคณะแสงวิรัตน์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2553
8 ดนตรีซาไก กรณีศึกษาตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
9 ละครแก้บน :กรณีศึกษา คณะ ส.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์
ปี พ.ศ. 2550
10 การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเกษตร "ทฤษฎีใหม่" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2548
11 โครงการวิจัย เรื่อง การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2547
12 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร 'ทฤษฎีใหม่' ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2546
13 การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเกษตร "ทฤษฎีใหม่" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2527
14 การเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน กับพฤติกรรมทางการเมืองของสตรี ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่