ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ เย็นจะบก
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 3
3 2553 2
4 2548 1
5 2547 1
6 2527 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การรู้เท่าทันซีรีย์เกาหลี ใน โครงการคู่มือ การรู้เท่าทีนสื่อและสารสนเทศสำหรับครูไทย""
2 การวิเคราะห์เนื้อหาการหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ.2554 ผ่านเฟซบุ๊กดอทคอม
3 การศึกษารูปแบบและแก่นความคิดในภาพยนตร์รางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ปี พ.ศ. 2554
4 การรู้เท่าทันสื่อบนสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทย:กรณีศึกษาเฉพาะสื่อกระแสหลักและสือใหม่ในช่วงเวลามี.ค.-พ.ค.2553
5 การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกำหนดบุคลิกภาพของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่านเฟชบุ๊ค
6 ลิเกคณะแสงวิรัตน์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2553
7 ดนตรีซาไก กรณีศึกษาตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
8 ละครแก้บน :กรณีศึกษา คณะ ส.ลูกเพชร พินิจนาฏศิลป์
ปี พ.ศ. 2548
9 โครงการวิจัย เรื่อง การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2547
10 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร 'ทฤษฎีใหม่' ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2527
11 การเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน กับพฤติกรรมทางการเมืองของสตรี ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่