ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรชัย ศรีไพบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2548 2
3 2547 1
4 2541 2
5 2538 2
6 2535 1
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
ปี พ.ศ. 2548
2 การศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องแกงเผ็ดร้อนสำเร็จรูป
3 โครงการฟื้นฟูอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
4 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะกึ่งแห้งด้วยวิธีออสโมซิส
ปี พ.ศ. 2541
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก
6 การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา
ปี พ.ศ. 2538
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจากเศษเนื้อปลาทูน่าปรุงรสห่อด้วยผัก
8 การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา
ปี พ.ศ. 2535
9 โครงการวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 โครงการวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง